Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne 12 Sürekli İşçi Alınacak

Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında 9 temizlik görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik görevlisi olmak üzere 12 sürekli işçi alınacak. 

PAYLAŞ

Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında 9 temizlik görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik görevlisi olmak üzere 12 sürekli işçi alınacak. 
Personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşe alınacak işçiler noter kurasıyla belirlenecek. 

Temizlik görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan istenilen şartlar şöyle: 18-35 yaş arası olmak. En az İlköğretim en çok Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak. 

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri kadrosuna başvuracak adaylardan istenilen şartlar şöyle: 18-35 yaş arası olmak. En az Ortaöğretim (lise ve dengi okul) en çok Lisans  mezunu olmak. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan tarihinden itibaren en az 4 ay süre ile geçerli olması. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak.

Şartları taşıyan adayların, başvurularını 16.11.2020-20.11.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online yapmaları gerekiyor 

BAŞVURU ŞARTLARI İLE SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ 
• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 
• Askerlik ile ilişiği olmamak. 
• Elazığ İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
• Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 
• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.00’da  Üniversitemiz Prof.Dr.Mustafa Temizer Konferans Salonunda yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır. 
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması. 
• Yapılan kura sonucunda asıl ve yedek olarak ismi çıkan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir. 
• İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir. 
• Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 
BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
• Çekilen kura sonucunda sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. 
• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Elazığ Yeni Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN