Saka: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Noterde Düzenlenmeli

Av. Fadile Saka, 24 Ocak depreminden sonra sıkça gündeme gelen ve merak edilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. 

PAYLAŞ

Av. Fadile Saka, 24 Ocak depreminden sonra sıkça gündeme gelen ve merak edilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. 

Saka, yaptığı açıklamada, Kat karşılığı İnşaat sözleşmesinin arsa  sahibinin, arsanın belli bir payını veya tamamını  yükleniciye (müteahhite) devretmesi, yüklenicinin de bu pay karşılığında karşılığında arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri (daire) arsa sahibine teslim etmesini konu alan iki taraflı bir sözleşme olduğunu kaydetti. 

SÖZLEŞME, NOTERDE RESMİ ŞEKİL ŞARTINA UYGUN YAPILMALI
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin hukuki bir geçerliliğinin olması için kanun gereğince noterde düzenleme şeklinde resmi şekil şartına uygun olarak yapılması gerekli olduğunu belirten Saka, "Maalesef pek çok kez resmi şekil şartlarına uyulmadan sadece taraflar arasında yazılıp imzalanan adi sözleşmeler neticesinde pek çok arsa sahibi mağdur olmaktadır.Bu durumda yapılan iş bedeli ise ancak sebepsiz zenginleşme esaslarına göre geri istenebilir.  Yine sözleşme öncesi mutlaka verilecek vekaletnamenin şartları belirlenmelidir." dedi.

SÖZLEŞMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sözleşme konusu arsanın, inşaatın yapılması için inşaatın yapılacağı arsanın, “imar parseli” vasfına haiz olması gerektiğini vurgulayan Saka, arsa bu vasfa haiz değilse yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geçersiz sayılacağını kaydetti. 

Saka, "Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu olan inşaatın başlayabilmesi için öncelikle inşaat projesi çizilerek belediyeye tasdik ettirilmelidir. Sözleşmede aksine bir düzenleme bulunmuyorsa, belediyeye başvurma yükümlülüğü arsa sahibine aittir. Ruhsat alınması müteahhide yani yükleniciye bırakılmışsa bu hususun da ayrıca sözleşmede belirtilmiş olması ve arsa sahiplerinden gerekli vekaletlerin alınmış olması gerekmektedir. İnşaat süresi ise  sözleşmede başka şekilde bir düzenleme yoksa, genelde belediyeden inşaat ruhsatı alınması sonrasında işlemeye başlar. Bu nedenle ruhsat alınması için, sözleşmede mutlaka belli bir süre gösterilmiş olmalıdır. Örneğin; “İnşaat Ruhsatı 3 ay içerisinde alınmalıdır.” gibi bir süre öngörülmeli, inşaatın başlaması ve bitirilmesi gibi işlemler de bir süre ile sınırlanmalıdır.  Aksi takdirde yüklenici tarafından inşaatın başlangıcı sürüncemede bırakılarak, arsa sahiplerinin mağdur olmalarına sebebiyet verilebilir. İnşaatın kararlaştırılan sürede bitirilememesi halinde ne gibi yaptırımların uygulanacağı da sözleşmede belirtilmelidir. Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesinde; İmar tadilatı, tevhid, ifraz, yıkım, proje hazırlanması, ruhsat müracaatı, ruhsat onayı, hafriyat, kat irtifakı kurulması, kaba inşaat, çatının kurulması, çevre düzenlemesi, kat mülkiyetine geçiş/iskan gibi aşamalar için  de belirli süreler öngörülmesinde ve bu sürelerin sözleşmenin imzalandığı tarihten başlatılmasında fayda vardır. Ayrıca sözleşmede inşaatın yapımında kullanılacak malzemelerin kalitesine, markasına kadar pek çok konu ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Böylece ilerleyen zamanlarda  doğacak mağduriyetlerin önüne geçilebilir." ifadelerine yer verdi. 
 

Elazığ Yeni Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN